วัฏจักรของอุทกวิทยาวัด-ตะ-จัก ของ อุ-ทก วิด-ทะ-ยา
wát-dtà-jàk kŏng u-tók wít-tá-yaa
Sounds similar to



Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide