วงโคจรคล้ายผ่านขั้วโลกวง-โค-จอน คฺล้าย ผ่าน ขั้ว โลก
wong-koh-jon kláai pàan kûa lôhk
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish