เลโอนาร์โดดาวินชี่เล-โอ-นา-โด ดา วิน-ชี่
lay-oh-naa-doh daa win-chêe
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish