โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโรก ที่ เกิด จาก เชื้อ แบก-ที-เรีย
rôhk têe gèrt jàak chéua bàek-tee-ria
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish