โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโรก ที่ เกิด จาก เชื้อ แบก-ที-เรีย
rôhk têe gèrt jàak chéua bàek-tee-ria

Sounds similar to    About the redesign
    Advertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
    Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.