รูปร่างเรขาคณิตรูบ ร่าง เร-ขา คะ-นิด
rôop râang ray-kăa ká-nít
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide