รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัด-ถะ-มน-ตฺรี ว่า กาน กฺระ-ซวง ยุด-ติ-ทำ
rát-tà-mon-dtree wâa gaan grà-suang yút-dtì-tam
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide