มหาวิทยาลัยขอนแก่นมะ-หา วิด-ทะ-ยา-ไล ขอน แก่น
má-hăa wít-tá-yaa-lai kŏn gàen
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish