มหาวิทยาลัยขอนแก่นมะ-หา วิด-ทะ-ยา-ไล ขอน แก่น
má-hăa wít-tá-yaa-lai kŏn gàen
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide