เพื่อนกินหายากเพื่อน กิน หา-ยาก
pêuan gin hăa-yâak
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish