แป้นพิมพ์แบบดีโวยาร์คแป้น-พิม แบบ ดี-โว-ยาก
bpâen-pim bàep dee-woh-yâak
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide