ปลาฉลามปากเป็ดปฺลา-ฉะ-หฺลาม ปาก-เป็ด
bplaa-chà-lăam bpàak-bpèt
Sounds similar to



Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish