แนวนโยบายพรรคการเมืองแนว นะ-โย-บาย พัก กาน เมือง
naew ná-yoh-baai pák gaan meuang
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish