แนวนโยบายพรรคการเมืองแนว นะ-โย-บาย พัก กาน เมือง
naew ná-yoh-baai pák gaan meuang
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide