นักธรรมชาติวิทยานัก ทำ-มะ-ชาด วิด-ทะ-ยา
nák tam-má-châat wít-tá-yaa
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish