นกนางนวลธรรมดานก นาง นวน ทำ-มะ-ดา
nók naang nuan tam-má-daa
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish