นกจับแมลงสีน้ำตาลแดงนก-จับ-มะ-แลง สี น้ำ-ตาน แดง
nók-jàp-má-laeng sĕe nám-dtaan daeng
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish