เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีเทด-สะ-บาน เมือง สุ-ราด ทา-นี
tâyt-sà-baan meuang sù-râat taa-nee
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish