ท่อฉีดน้ำดับเพลิงท่อ ฉีด น้าม ดับ เพฺลิง
tôr chèet náam dàp plerng
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish