ดอกไม่สมบูรณ์เพศดอก ไม่ สม-บูน เพด
dòk mâi sŏm-boon pâyt
Sounds similar to



Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide