คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคุน-นะ-สม-บัด ของ พู่ มี สิด-ทิ เลือก ตั้ง
kun-ná-sŏm-bàt kŏng pôo mee sìt-tí lêuak dtâng
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish