ความรู้เบื้องต้นคฺวาม รู้ เบื้อง-ต้น
kwaam róo bêuang-dtôn
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish