ความดันบรรยากาศคฺวาม ดัน บัน-ยา-กาด
kwaam dan ban-yaa-gàat
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide