เขามาจากดาวอังคารเขา มา จาก ดาว อัง-คาน
kăo maa jàak daao ang-kaan
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide