แก้ผ้าแก้ผ่อนแก้ พ่า แก้ ผ่อน
gâe pâa gâe pòn
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish