การศึกษานอกสถานที่กาน สึก-สา นอก สะ-ถาน-ที่
gaan sèuk-săa nôk sà-tăan-têe
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish