การวิจัยเชิงปริมาณกาน วิ-ไจ เชิง ปะ-ริ-มาน
gaan wí-jai cherng bpà-rí-maan
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide