การมีวัฒนธรรมมวลชนกาน มี วัด-ทะ-นะ-ทำ มวน ชน
gaan mee wát-tá-ná-tam muan chon

Sounds similar to    About the redesign
    Advertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
    Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.