การเปิดเสรีทางการค้ากาน เปิด เส-รี ทาง กาน ค้า
gaan bpèrt săy-ree taang gaan káa
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide