การแบ่งอำนาจปกครองกาน-แบ่ง อำ-นาด ปก คฺรอง
gaan-bàeng am-nâat bpòk krong
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish