การถ่ายโอนความร้อนกาน ถ่าย โอน คฺวาม ร้อน
gaan tàai ohn kwaam rón
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish