การตรวจสอบบัญชีกาน ตฺรวด สอบ บัน-ชี
gaan dtrùat sòp ban-chee
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish