การดีดสีตีเป่ากาน ดีด สี ตี เป่า
gaan dèet sĕe dtee bpào
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish