การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกาน-จัด-กาน ซับ-พะ-ยา-กอน ทำ-มะ-ชาด
gaan-jàt-gaan sáp-pá-yaa-gon tam-má-châat
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide