การเขียนแผนที่กาน เขียน แผน-ที่
gaan kĭan păen-têe
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish