กลุ่มดาวคนครึ่งม้ากฺลุ่ม ดาว คน คฺรึ่ง ม้า
glùm daao kon krêung máa
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish