กรมควบคุมมลพิษกฺรม ควบ คุม มน-ละ-พิด
grom kûap kum mon-lá-pít
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish